การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายสมดี ปะตังเวสัง ผ

Read more

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more