คลิกที่นี่


รายงาน ณ เวลา 16.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาล 1 โพธิ์ศรี ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาออกเยี่ยมเยือนนักเรียนและผู้ปกครองตามบ้านเพื่อสื่อสารแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล/ออนไลน์

shares