รายชื่อนักเรียนที่ยื่นความประสงค์ ขอรับสิทธิ์การสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ต เพื่อเรียนออนไลน์ ระยะที่ 2 เดือนกันยายน รอบที่ 1

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่

Read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิ

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวิชาการออนไลน์

https://sites.google

Read more

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

Read more

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายสมดี ปะตังเวสัง ผ

Read more

“สามก้อนเส้าโมเดล” วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปัญหาการระบาดของยาเส

Read more