การลงทะเบียนเรียน วิชาโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ครูผู้รับผิดชอบวิชาโครงงาน ลิงค์
1 นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย คลิก
2 นายปิติกิตร เฮ้าแสง ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา แก้วชะเนตร คลิก
3 นางสุพัตรา อุดม นางนภาพร ยุทไธสง นางเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์ คลิก
4 นายอรุณี งวงช้าง นางอรุณี โสภา คลิก
5 นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์ คลิก
6 นางยุวดี ทองสุวรรณ์ คลิก
7 นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์ นายพศวีร์ นามมุงคุณ คลิก
8 นายภพธร ขันทะ คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares