ประกาศตารางเรียนและการเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1-2564

สืบเนื่องจากการเลื่อนเปิดเทอมเดิมจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มาเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นขาดไปจำนวน 18 วัน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจึงได้กำหนดเวลาเรียนชดเชยเพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรและเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน ภายใต้แนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จึงประกาศตารางเรียนและตารางสอนชดเชยแนบท้ายตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564  (ชดเชยระหว่างวันที่ 17 พ.ค. -11 มิถุนายน 2564,จำนวน 18 วัน)เรียนชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้

1.ตารางเรียนปกติ


2. ตารางเรียนชดเชย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares