“สามก้อนเส้าโมเดล” วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปัญหาการระบาดของยาเสพติดและอบายมุขเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งในระดับชาติและระดับชุมชน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเป็นสถานศึกษาที่สำคัญของชุมชนตำบลหัวหนองได้มีการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสติดอย่างต่อเนื่อง เเละเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของ นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา และว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการตามคำสั่งได้สังเคราะห์ นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในปีการศึกษา 2561 เกิดจากบริบทและความโดดเด่นของโรงเรียน ในชื่อ “สามก้อนเส้าโมเดล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งดำเนินการและพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares