รร. บ้านไผ่ศึกษารับสมัครนักเรียนใหม่คึกคัก

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนเป็นวันที่ 2 โดยโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความไว้วางใจพาบุตรหลานมาหลานมาสมัครเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง

โดย นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษามีจุดแข็งที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ในด้านการเดินทางยังอำนวยความสะดวกรถรับส่งนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างโรงเรียนเกือบทุกคน ครูสามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่ง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษายังมีนโยบายมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาอีกด้วย” 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares