ม. 6 ติวต่อไม่รอแล้วนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเตรียมความพร้อมก่อนรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ด้วยการเรียนรู้การแก้โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ ด้วยช่องเรียนออนไลน์ของโรงเรียน

shares