ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาให้กำลังใจและเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาพบลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจและเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

shares