ผลการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 เหรียญทอง ระดับชาติ

shares