ต้อนรับผู้อำนวยการ

16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมต้อนรับและแสดงยินดี ให้กับ ผู้อำนวยการสมดี ปะตังเวสัง เข้าสู่ทำเนียบผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โดยพร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ทางโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาขอขอบคุณทุก ๆ คนมา ณ โอกาสนี้

shares