ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร

ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Best Practice

“การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ด้วยการผลิตสื่อหนังสั้น

ผลงาน

ปีการศึกษา 2561 : ทองคำขาว ศรัทธาแห่งผืนดิน

ปีการศึกษา 2560 : อองรี

shares