ภารกิจผู้อำนวยการ

ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานประชุมการจัดทำ “แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565” ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

เสริมพลังเพื่อลดการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน ปีการศึกษา 2562


นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้ร่วมตรวจเยี่ยมและเสริมพลังโรงเรียนสร้างสุขภาพเพื่อลดการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน ปี 2562 ซึ่งเป็นการการดำเนินการของเขตสุขภาพที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสิน (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ในระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

shares