ข้อมูลทั่วไป/สถานที่ตั้ง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051148
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  051148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวหนอง
ตำบล :
  หัวหนอง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  272541
โทรสาร :
  043272541
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาทพญาไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 04:02:54 น.)

ที่ตั้งสถานศึกษา

  • ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์  หนองผักแว่น  บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ่นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

อาณาเขต

  • มีเนื้อที่ทั้งหมด  38  ไร่ 13.80  ตารางวา  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง  4  กิโลเมตร  และห่างจากถนนแจ้งสนิท  บ้านไผ่  ชนบท  ระยะทาง  440  เมตร

การติดต่อ

  •  โทรศัพท์  0-4327-2541
shares