ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 14 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการสมดี ประตังเวสัง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะตัวแทนครูจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เนื่องในโอกาสที่ นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย ที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งครูธุรการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

shares