ผลการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 เหรียญทอง ระดับชาติ

shares